Går det att spegelvända hyllsystemet?

Ja! Alla våra hyllkombinationer går att spegelvända. Inga extra delar behövs!