Måste hyllsystemet fästas i väggen?

Hyllgavlarna fästs vanligtvis i väggen, antingen med två eller tre skruvar beroende på höjd på gaveln. Det finns också ett sätt att förvandla hyllan så att den fästes i taket. Eller rättare sagt pressas mellan tak och golv. Här hittar du mer information om takfästet och här hittar du vår rumsavdelare Christer.

Hyllan är inte konstruerad för att vara fristående, utan måste alltid fästas antingen i väggen eller i taket.