Sekretesspolicy

Introduktion

Vi är TÔNN furniture, tidigare känt som Betonggruvan, och vår webbplatsadress är www.tonnfurniture.com. Vi är ett möbelföretag i Stockholm grundat 2011 av Josefine Halfwordson. 

TÔNN skyddar din integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Detta innebär att vi till exempel aldrig skulle sälja dina personuppgifter till ett annat företag. I denna sekretesspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter till dina personuppgifter. Det är viktigt att du förstår integritetspolicyn och känner dig säker i vår behandling av din personliga information. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

I denna policy hänvisar ”vi”, ”oss” och ”vår” till TÔNN furniture/Betonggruvan AB. 

Företagsinformation

Vår webbplats (www.tonnfurniture.com) ägs och drivs av TÔNN furniture/ Betonggruvan AB. 

Vårt företag är registrerat hos myndigheterna i Sverige med registreringsnummer 559023-5767 

Vårt företag är fysiskt beläget på Brännkyrkagatan 35, 118 22 Stockholm Sverige. 

Du kan kontakta oss på följande sätt: 

•  Telefon +46-8 39 65 10
•  E-post på [email protected]
•  Via kontaktformulär på vår webbplats 

Vad är personuppgifter och behandling av dessa? 

Personuppgifter är alla typer av information som kan användas för att identifiera en individ. Detta kan innehålla information som namn, bilder och e-postadresser. Krypterade data och elektroniska identiteter, såsom IP-adresser och cookies som kan användas för att identifiera en fysisk person, räknas också som personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som görs mot personuppgifterna. Exempel på vanlig bearbetning är insamling, lagring, överföring och radering. 

Hur vi använder personuppgifter 

1. Detta avsnitt förklarar vilka kategorier av data vi behandlar, källorna vi får data från, syftet för vilka vi behandlar personuppgifterna, hur vi delar dina personuppgifter, hur vi tillåter analys från tredje part. 

2. Vi samlar in information du ger direkt till oss. Till exempel samlar vi in ​​information när du deltar i interaktiva funktioner i våra tjänster, fyller i ett formulär, begär kundsupport, uppger kontakt- eller identifierande information eller på annat sätt kommunicerar med oss. De typer av information vi kan samla in inkluderar ditt namn, e-postadress, profilbild, telefonnummer, postadress, kreditkortsinformation och annan information du väljer att uppge. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. 

3. När du tillträder eller använder våra tjänster samlar vi automatiskt in information om dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår webbplats och tjänster. Informationen vi samlar in inkluderar: 

3.1. Logginformation: vi loggar information om din användning av våra tjänster, inklusive vilken typ av webbläsare du använder, åtkomsttider, visade sidor, din IP-adress och sidan du besökte innan du navigerade till våra tjänster. 

3.2. Enhetsinformation: vi samlar in information om den dator du använder för att komma åt våra tjänster, inklusive varumärke, operativsystem och version. 

3.3. Platsinformation: vi kan samla in information om platsen för din enhet varje gång du öppnar eller använder en av våra mobilapplikationer eller på annat sätt samtycker till insamlingen av denna information. 

3.4. Information som samlas in av kakor och annan spårningsteknik: vi använder olika tekniker för att samla in information, och detta kan innefatta att skicka kakor till din dator. Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk eller i enhetens minne som hjälper oss att förbättra våra tjänster och din upplevelse, se vilka områden och funktioner i våra tjänster som är populära och räknar besök. Vi kan också samla in information med hjälp av webbfyrar (även känd som ”spårningspixlar”). Webbsignaler är elektroniska bilder som kan användas i våra tjänster eller e-postmeddelanden och för att spåra antalet besök eller förstå användningen och kampanjens effektivitet. 

4. För att ge dig tillgång till webbplatsen eller för att ge dig bättre service i allmänhet kan vi kombinera information som erhållits från andra källor (till exempel en tredjepartstjänst vars applikation du har godkänt eller använt för att logga in) och kombinera det med information vi samlar in genom våra tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke. 

5. Vi använder information om dig för olika ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår webbplats och tjänster. Syftet är att: 

5.1. Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster; 

5.2. Tillhandahålla tjänster du begär, behandla transaktioner och skicka relaterad information till dig; 

5.3. Skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar och support och administrativa meddelanden; 

5.4. Svara på dina kommentarer, frågor och önskemål och tillhandahålla kundtjänst; 

5.5. Kommunicera med dig om nyheter och information relaterad till våra tjänster och produkter; 

5.6. Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra tjänster; 

5.7. Anpassa och förbättra våra tjänster. 

6. Vi kan dela personlig information om dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår webbplats och våra tjänster. Informationen vi kan dela om dig är som följer: 

6.1. Med tredjepartsleverantörer och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till din information för att utföra arbete för våra räkning, såsom tredjepartsappar etc. 

6.2. Om vi ​​anser att utlämnande är rimligt nödvändigt för att följa tillämplig lag, reglering, rättslig process eller statlig begäran; 

6.3. För att genomdriva tillämpliga användaravtal eller policyer, för att skydda oss, våra användare eller allmänheten från skada eller olagliga aktiviteter; 

6.4. I samband med varje fusion, försäljning av skiktade tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag. 

6.5. Om vi ​​meddelar dig genom våra tjänster (eller i vår integritetspolicy) att informationen du tillhandahåller kommer att delas på ett visst sätt och du tillhandahåller sådan information.

6.6. Vi kan också dela aggregerad eller anonym information som inte direkt identifierar dig. 

7. Vi kan tillåta tredje parter att tillhandahålla analystjänster. Dessa tredje parter kan använda kakor, webbfyrar och annan teknik för att samla in information om din användning av tjänsterna och andra webbplatser, inklusive din ip-adress, webbläsare, visade sidor, spenderad tid på sidor, klickade länkar och konverteringsinformation. Denna information kan användas av oss och tredje part för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och andra webbplatser och bättre förstå din online-aktivitet. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår webbplats och tjänster. 

 

I vilka syften salmar vi in personuppgifter? 

1. För att hantera köp

Databehandling 

•  Leverans (inklusive meddelande och kontakt angående leverans).
•  Identifiering och ålderskontroll.
•  
Hantering av betalningar (inklusive analys av möjliga betalningslösningar som kan innehålla en kontroll mot betalningshistorik och kreditrapporter).
•  
Hantering av klagomål och garantifrågor. 

Kategori av personuppgifter 

•  Namn
•  Kontaktinformation (till exempel adress, e-post och telefonnummer). Betalningsinformation.
•  
Köpinformation (till exempel beställd artikel eller om artikel ska skickas till en annan adress). 

Rättslig grund: Slutförande av köpeavtalet. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtalet. TÔNN furnitures åtaganden kan inte uppfyllas utan dessa personuppgifter, och vi är därför tvungna att vägra ditt köp om personuppgifterna inte kan tillhandahållas. 

Lagringsperiod: Till dess att köpet har slutförts (inklusive leverans och betalning) och under en period på 3 år (enligt konsumentköplagen) lagras det därefter för att hantera eventuella klagomål och garantiproblem. 

2. För att uppfylla företagets rättsliga skyldigheter

Databehandling 

•  Nödvändig hantering för efterlevnad av företagets lagliga skyldigheter enligt rättsliga, rättsliga eller statliga beslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller produktansvarsregler och produktsäkerhet, som kan kräva kommunikation och information till allmänheten och kunder om produkten larm och återkallande av produkter i händelse av en defekt eller hälsofara). 

Kategori av personuppgifter 

•  Namn
•  Kontaktinformation (till exempel adress, e-post och telefonnummer). Betalningshistorik.
•  
Betalningsinformation.
•  
Din korrespondens Detaljer om inköpsdatum, inköpsort, eventuella fel / klagomål 

Rättslig grund: Rättslig skyldighet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om informationen inte tillhandahålls kan vår juridiska skyldighet inte uppfyllas, och vi tvingas därför vägra ditt köp. 

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och under en period av 7 år därefter. 

3. För att hantera kundservice

Databehandling 

•  Kommunikation och svar på eventuella frågor till kundtjänst (i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
•  Identifiering.
•  
Undersökning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support). 

Kategori av personuppgifter 

•  Namn
•  Kontaktinformation (till exempel adress, e-post och telefonnummer).
•  
Din korrespondens
•  
Detaljer om inköpsdatum, inköpsort, eventuella fel / klagomål

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt legitima intresse av att hantera frågor om kundtjänst. 

Lagringsperiod: Till dess att kundservicen är klar och upp till 3 år för historiska ändamål. 

4. För att skicka nyhetsbrev till prenumeranter med erbjudanden och nyheter om Betonggruvan och våra produkter

Databehandling

•  Spara och använda e-postadresser för att skicka nyhetsbrev
•  Spara e-postadresser som har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet och inte får e-postmeddelandet
•  
Radering av prenumeranter

Kategori av personuppgifter

•  E-postadress

Rättslig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av e-postadresser sker endast när du registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrevet och är nödvändig för att möta vårt och ditt intresse för att hantera din prenumeration på nyhetsbrev.

Lagringsperiod: Under hela prenumerationsperioden. Det är möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när du känner för det. E-postadresser för personer som har avslutat prenumerationen kan sparas upp till ett år före radering.

5. Retargeting (marknadsföring på Google, Facebook och Instagram).

Databehandling

•  Spara och bearbeta cookies för att visa marknadsföringsinnehåll på Google, Facebook och Instagram

Kategori av personuppgifter

•  Cookies

Rättslig grund: Samtycke. En första besökare på TÔNN furnitures webbsida måste ge sitt samtycke till cookies. Samtycket kan när som helst återkallas genom inställningarna i besökarens webbläsare.

Lagringsperiod: Från insamling och under en period på upp till 6 månader.

6. Analys

Databehandling

•  Spara och bearbeta cookies för att analysera besökarnas beteende på www.tonnfurniture.com för att kunna optimera webbplatsen

Vi använder Google Analytics, Hotjar och Facebook-pixlar för att samla in trafikdata på vår webbplats

Om cookies

Cookies är små textfiler som består av bokstäver och siffror som skickas från TÔNNs webbservrar och sparas i din webbläsare eller enhet när du besöker www.tonnfurniture.com. Vissa av våra tjänster kräver att cookies fungerar korrekt, medan andra förbättrar de tjänster vi tillhandahåller. Vissa kakor används för att ge oss analytisk information om din användning av våra tjänster, och andra används för att ge dig relevant marknadsföring. Du kan läsa mer detaljerad information om vilka cookies Betonggruvan använder i cookie-avsnittet.

Det är viktigt för dig att veta att du alltid kan ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Du kan till exempel ändra inställningen så att den endast använder förstapartscookies eller tar bort cookies när du stänger din webbläsare. Tänk på att vissa av TÔNNs tjänster kanske inte fungerar korrekt om cookies blockeras eller tas bort. Om du fyller i dina personuppgifter på vår webbplats (till exempel i ett kontaktformulär) kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen. Dessa kakor kommer att pågå i ett år.

1. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort eller avvisar kakor. Observera att om du väljer att ta bort eller avvisa cookies kan detta påverka tillgängligheten och funktionaliteten hos våra tjänster

2. Cookies innehåller vanligtvis inte information som specifikt identifierar en användare personligen, men den kan lagra personlig information om dig och den informationen kan länkas till annan information som lagras om dig, om informationen finns från cookies.

3. Vi använder cookies i följande fall:

3.1. För att identifiera dig som besökare på vår webbplats i syfte att förse dig med relevant information.

3.2. För att avgöra om du är inloggad i vår applikation i syfte att tillhandahålla våra tjänster till dig genom vår applikation.

3.3. I säkerhetsfall där cookies kan hjälpa oss att avgöra om det finns bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och tjänster som tillhandahålls genom våra applikationer.

3.4. För att identifiera dig som en användare som tidigare har interagerat med oss ​​online och har valt att ta emot reklamkommunikation från oss i syfte att förse dig med relevant och nödvändig information.

3.5. Att analysera användningen och prestandan på vår webbplats och applikationer i syfte att kunna ge bästa möjliga upplevelse till våra besökare och våra användare.

3.6. För att lagra det samtycke som ges till oss från besökare och användare av vår webbplats och applikationer i syfte att förse dig med den service och funktionalitet som du begär från oss som besökare eller användare.

Vem kan TÔNN dela dina personuppgifter med? 

I vissa fall är det nödvändigt för oss att avslöja din personliga information; dessa företag kallas databehandlare. Databehandlare hanterar personuppgifter på TÔNNs vägnar i enlighet med våra instruktioner. TÔNN har databehandlare som hjälper oss med: 

•  Transport (logistik).
•  Betalningslösningar (kortinsolventa företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). Läs Klarnas datapolicy här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy 
•  Marknadsföring (tryck och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
•  
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När TÔNN överför personuppgifter till en databehandlare, sker det endast för det ursprungliga syftet att samla in personuppgifterna från början. I de flesta fall avser detta syfte TÔNNs åtagande att behålla sin del av köpeavtalet när en kund har gjort ett köp. Skriftliga avtal upprättas med alla databehandlare där garantier ges för de personuppgifter som endast hanteras för det överenskomna syftet och säkerheten för personuppgifterna. TÔNN överför ibland personuppgifter till andra företag som är dataansvariga. Det betyder att det inte är TÔNN som avgör hur personuppgifterna ska hanteras av det andra företaget. Dataansvariga som vi delar personlig information med är: 

•  Företag som arbetar med allmän godstransport (logistikföretag och speditörer).
•  Företag som erbjuder betalningslösningar (kortinsolventa företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
•  Regeringsmyndigheter (polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller i händelse av misstänkt brott. 

Din rätt till dina personuppgifter 

Som registrerad har du rättigheter till dina personuppgifter. 

Du har rätt att få information om huruvida TÔNN hanterar dina personuppgifter eller inte, och rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Dessutom har du rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga och begära att de tas bort om du anser att dina personuppgifter behandlas olagligt eller motsätter sig av legitima skäl mot behandlingen. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns juridiska skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. 

  1. Du har rätt att begära av oss att förse dig med den information som vi har tillgänglig om dig. 
  2. Om det är tillåtet enligt lag kan vi hålla tillbaka personlig information om dig om du ber oss att förse dig med all information vi har tillgänglig om dig. 
  3. Enligt dataskyddslagen har du rätt till åtkomst som beskrivs här https://gdpr-info.eu/art-15-gdpr/ 
  4. Enligt dataskyddslagen har du rätt till rättelse som beskrivs här https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/ 
  5. Enligt dataskyddslagen har du rätt att radera som beskrivs här https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ 
  6. Enligt dataskyddslagen har du rätt att begränsa behandlingen enligt beskrivningen här https://gdpr-info.eu/art-18-gdpr/ 
  7. Enligt dataskyddslagen har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet som beskrivs här https://gdpr-info.eu/art-19-gdpr/ 
  8. Enligt dataskyddslagen har du rätt till dataportabilitet som beskrivs här https://gdpr-info.eu/art-20-gdpr/ 
  9. Enligt dataskyddslagen har du rätt att göra invändningar enligt beskrivningen här https://gdpr-info.eu/art-21-gdpr/ 

Kontakta oss på [email protected] för att utöva dina rättigheter 

Färger och bilder

Eftersom datorskärmar kan återge bilder (exempelvis färger) på olika sätt, kan vi inte garantera att de bilder som visas i webbshoppen exakt motsvarar hur varan ser ut i verkligheten. När det gäller naturmaterial är varje exemplar unikt och varan kan därför inte motsvara bilden i webbshoppen.