Om hyllplansförlängaren

Portal hyllsystem är flexibelt och går att kombinera i oändlighet. Det längsta hyllplanet är 201 cm. I färgen off-white finns även hyllplan i längden 244 cm och 279 cm. Längden på hyllplanet avgör totalbredden på din hylla. Om du vill ha en bredare hylla än 201 cm (244 alt. 279 cm i off-white) förlänger du hyllplanen med en hyllplansförlängare. Då kommer två hyllplan dela på en gavel.

Så funkar hyllplansförlängare

Portal hyllsystem är flexibelt och går att kombinera i oändlighet. Det längsta hyllplanet är 201 cm. I färgen off-white finns även hyllplan i längden 244 cm och 279 cm. Längden på hyllplanet avgör totalbredden på din hylla. Om du vill ha en bredare hylla än 201 cm (244 alt. 279 cm i off-white) förlänger du hyllplanen med en hyllplansförlängare. Då kommer två hyllplan dela på en gavel.

Till Hyllplansförlängaren

Två scenarion

Våra hyllplan löper från ytterkant till ytterkant av hyllgaveln. När två hyllplan delar på en gavel behöver vi antingen flytta ut gaveln eller låta hyllplanet sticka ut. De två hyllplanen vilar på hyllplansförlängaren och skruvas fast i hyllplanen underifrån. Hyllplansförlängaren ska placeras mitt på steget i hyllgaveln.

Aningen förskjuter du hyllgaveln som i scenario 1 alternativt kommer hyllplanet sticka ut en 1 cm på vardera sida som i  scenario 2.

Scenario 1

Hylla med hyllplan på alla gavlar.
Exempel 158 cm+80 cm hyllplan i bredd.

Eftersom det ska vara hyllplan på samtliga steg av hyllgavlarna, kan vi förskjuta yttersta gaveln så att den hamnar kant i kant med hyllplanet. Montera gavlarna så att skarven på hyllplanet hamnar mitt över steget på hyllgaveln. Tänk på att detta även påverkar utrymmet för skåp och lådhurtsar.

Scenario 2

Hylla med hyllplan på vissa gavlar.
Exempel 158 cm+80 cm hyllplan i bredd.

Eftersom vi inte har hyllplan på alla hyllgavlars steg måste vi behålla distansen 80 cm och 45 cm mellan hyllgavlarna. Om vi förskjuter hyllgavlarna skulle avståndet bli för långt och de korta hyllplanen ramla ner. Därför kommer hyllplanen på de steg vi har hyllplansförlängaren sticka ut 1 cm på varje sida.